Ziemassvētku koncerts Juzefovā

24. decembrī katrs no Jums ir mīļi aicināts uz Ziemassvētku koncertu “Baltām domām aizputināts…”, kas notiks Juzefovas sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā.

Plkst. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums

Plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts “Baltām domām aizputināts…”

Koncertā muzicēs Zita Nitiša, Lidija Breska, Alisa May, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Lāču pamatskolas audzēkņi, vijolniece Inga Zeile un koncertmeistars Eduards Zariņš.

Informējam, ka koncerta laikā notiks fotografēšana un fotogrāfijas var tikt publicētas publiski pieejamās tīmekļa vietnēs!

Ar baltām domām un siltiem smaidiem sanāksim kopā, teiksim viens otram mīļus vārdus, baudīsim mūzikas burvīgās skaņas un vēlēsim viens otram Priecīgus Ziemassvētkus!

Naujenes kultūras centrs
Muzeja iela 6, Lociki
Tālrunis: 654 74268
E-pasts: naujene_kc@inbox.lv