DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA APRĪLĪ

Aprīlīs.

– Atļaut P.Avdejevam veikt pirts būvniecību „Kalni”, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut z/s „Osinovka” veikt lauksaimniecības šķūņa un lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecību „Osinovka”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut A.Šļapkovam un Ņ.Šļapkovai veikt pirts būvniecību ”Vizbuļi”, Demenes pagasts, Daugavpils novads
– Atļaut S.Fominam veikt pirts, šķūņa un palīgēkas būvniecību „Mičurinietis z.g. 195”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Ostrovskai veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Avoti-1” Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Valtek” veikt pamatskolas ēkas rekonstrukciju par lauksaimniecības tirdzniecības centru Skolas ielā 2, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Goršantovam veikt garāžas būvniecību „Sviļi”, Medumu pagastā, Daugavpils novads
– Atļaut A.Petrovam veikt dārza mājas būvniecību „329” , Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Atrahimovičai veikt dārza mājas būvniecību „19”, Eglīte, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut E.Teivānam veikt garāžas, klēts, pirts un malkas šķūņa būvniecību Meža ielā 9, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Jankovskim veikt dzīvojamās mājas, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību „Rolanda mājas”, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” spieguma kvalitātes uzlabošanu L-3 no TP-6291 Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Dominium Insurance Consultigs” veikt lauku mājas – tūrisma mītnes rekonstrukciju, saimniecības ēkas būvniecību, sporta laukuma iekārtošanu, peldvietas izveidi „Podozjorki” Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Jaunsventes muiža” veikt auto retro tehnikas muzeja piebūves būvniecību Alejas ielā 7, Svente, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut L.Morozam veikt dārza mājiņas rekonstrukciju, pirts būvniecību „Maļutki” 37, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Jančevskim veikt dzīvokļa siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4” -15 , Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Dmitrijam Kabakovam veikt koģenerācijas elektrostaciju „ Dvesmes „ Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Soldatjonokam veikt dzīvojamās mājas būvniecību, esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par saimniecības virtuvi „Krūmiņi”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Latvijas propāna gāze” veikt sašķidrinātās naftas gāzes pazemes tvertnes izvietošanu sadzīves vajadzībām Višķu tehnikumā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai veikt Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības mācību un atpūtas centra būvniecību „Sviļišķi-1”, Špoģos,Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut E.Kriškijānim veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Ciemiņi”, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut K.Elksnītei veikt garāžas, šķūņa, malkas šķūņa Brīvības ielā 44, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
– Atļaut zemnieku saimniecībai „Pārupes 1” veikt artēziskā urbuma ierīkošanu „Pārupes 1” , Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā