DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2011.GADA FEBRUĀRĪ

Februāris.

– Atļaut SIA „Zilā Lagūna” veikt zivju pārstrādes ceha rekonstrukciju Kalkūnes ielā 2a, Kalkūne, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālei „Kalkūni” veikt VSAC „Latgale” filiāles „Kalkūni” siltumtrases rekonstrukciju Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Jefremkinam veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas un šķūņa būvniecību „Mārupes”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut N.Fominam veikt dārza mājiņas rekonstrukciju „315”, Mičurinietis, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut I.Grebežai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju „57”, Celtnieks, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Vingrim veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Priedīši”, Dubļinieki, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Vingrim veikt 3 dīķu ierīkošanu Vaboles pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Novikovam veikt dzīvojamās mājas, pirts, 4 mazēku būvniecību un 3 zivju dīķu ierīkošanu „Priedītes”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Novikovam veikt individuālās dzīvojamās mājas, šķūņa un pirts rekonstrukciju „Priedītes”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Mahmudovai veikt viesu mājas (12×15 m), nobrauktuves būvniecību un dīķa (40×24 m) ierīkošanu „Dailes”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut R.Urbānam veikt pirts rekonstrukciju „Slutiški – 1”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Rūķītei, T.Kezikai, B.Muyznik veikt dzīvokļa krāsns apkures būvniecību Vecpils ielā 3, dzīvokļos 14, 16, 18 Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Ungeram veikt saimniecības ēkas, garāžas, pirts un šķūņa būvniecību „Sandarišķi -4”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Tonojanam veikt dzīvojamās mājas, pirts, laivu novietnes un laipas būvniecību „Lauvas”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut L.Lukjaņenko veikt divu dīķu ierīkošanu „Lienītes”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Līksnas pagasta pārvaldei veikt „Veselības centrs” rekonstrukciju Jaunatnes ielā 11, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Šerstam un A.Šerstam veikt pirts būvniecību „Daugavieši A”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut biedrībai „Latvijas šaušanas asociācija” veikt šaušanas sporta kompleksa (būvniecību 3 kārtās)„Raipoles”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut D.Gutovskai veikt esošās dzīvojamās mājas demontāžu un dzīvojamās mājas būvniecību „Čiekuri”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā