DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2013.GADA NOVEMBRĪ

Novembris.

Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veikt Valsts nozīmes ūdensnotekas Līksna, ŪSIK kods 4352, renovāciju Biķernieku un Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Kalniņai un A.Birjukovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Grīnmuižas”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut O.Orlovai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Laucese”, z.gab. Nr.45, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Jaunzemei veikt dzīvojamās mājas būvniecību Parādes ielā 13, Mirnijā, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Fathutdinovam veikt dzīvojamās mājasrekonstrukcija „Tirgoņi -3”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Kļavas V” veikt esošās liellopu novietnes piebūves būvniecību „Vasaraudži ”, Līksnas pagasts, Daugavpils novadā

Atļaut S.Iliško veikt saimniecības ēkas būvniecību „Stropi 8A”, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā