DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA JANVĀRI

Janvāris.

Atļaut SIA „Energomontāžprojekts” veikt 0.4kV līnijas L-2 no TP-6059 rekonstrukciju c.Lauka Ļaperi, Ambeļu pagastā Daugavpils novadā

Atļaut N.Sokolovai veikt dārza mājiņas verandas ar terasi būvniecību, šķūņa rekonstrukciju par pirti un šķūņa būvniecību d/b „Mičurinietis”, z. g. Nr.558, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Makašinai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Birķeneļi”, z. g. Nr.161, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Daugavpils putni” veikt apkures sistēmas rekonstrukciju Laucesā, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut F.Minkevičai veikt šķūņa būvniecību „Peski 2/36”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Līksnas pagasta padomei veikt ūdenssaimniecības attīstību Līksnas pagasta Līksnas ciemā – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas jaunbūvi un rekonstrukcijas 6.kārtu Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

Atļaut J.Kudiņam veikt liellopu novietnes, šķūņa un piena bloka rekonstrukciju „Griezītes”, Aužguļāni, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Rusiņai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Kooperators”, z.g. Nr.23, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Lubgānam veikt saimniecības ēkas būvniecību „Kamēlija”, Vaikuļāni, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut D.Pučinskim veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecību „Ķirši”, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt 0,4 kV GVL L-3 no TP-6359 rekonstrukciju c.Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut O.Šļapkinam–Šļapkovam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Mētras”, Juneļi, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Daugavpils lidosta” veikt skrejceļa, manevrēšanas ceļa, perona seguma un drenāžas sistēmas rekonstrukciju, pasažieru termināla, gaisa satiksmes kontroles torņa, lidlauka apgaismojuma sistēmas, žoga un auto stāvlaukuma būvniecību c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Bužinskim veikt dīķa ierīkošanu (50×50 m2) „Akmenskrasti”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Šidlovskim veikt dzīvojamās mājas būvniecību un esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par pirti „Purvmaļi” , Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Latvijas valsts meži”, veikt meža autoceļa „Serguntas ceļš” rekonstrukciju 2,8 km garumā Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Ligerei veikt lit. 2; 4; 5; 6; 7; 8 demontāžu, dzīvojamās mājas rekonstrukciju un 2 garāžu būvniecību „Laurkalni -1”, pagastā, Daugavpils novadā