DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA NOVEMBRI UN DECEMBRI

Novembris. Decembris.

Atļaut A.Lukjanovam veikt saimniecības ēkas būvniecību „Kikstes”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut N.Kovaļovai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Birkineļu dārziņi”, z. g. Nr.96, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut L.Hohlovai veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Daugava”, z. g. Nr.207 , Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālei „Kalkūni” veikt ūdensapgādes urbuma aprīkošanu ar dziļsūkni un trases ierīkošanu Komunālā iela 104, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt kaltlu mājas rekonstrukciju Kalkūnes iela 19B, Kalkūne, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut E.Pudānam veikt dīķa ierīkošanu „Cirši”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Daļeckim veikt dārza mājiņas un pirts rekonstrukciju d/s „Kooperators”, z.g. Nr.112, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Medumu pagasta pārvaldei veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju Ilgas iela, Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Naujenes pagasta pārvaldei veikt Naujenes pirmskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas un ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt kaltlu mājas rekonstrukciju Muzeja iela 3, Lociku ciems, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Jezupovas svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzei veikt Jezupovas draudzes dzīvojamās mājas būvniecību „Pēteri”, Jezupova, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut M.Pavlovičam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Kašatniki 11”, Kašatniki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Ž.Rudņevai veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas un šķūņa būvniecību „Priežmale”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Daņilovam veikt dīķa ierīkošanu „Prudi -1”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Augstkalnu Druvas” veikt diģestāta uzglabāšanas lagūnas būvniecību „Skaista”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt 20 kV GVL LN – 29 no b. Nr.223 līdz b.Nr.256 rekonstrukciju Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Kostjukevičam veikt atpūtas mājas, garāžas un kūts rekonstrukciju „Bumbieri”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Gerasimovam veikt mājas ceļa ierīkošanu „Sventiņi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Krušinskai veikt dārza mājiņas būvniecību un esošās dārza mājiņas rekonstrukciju par saimniecības ēku d/s „Elektrons -3”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Krušinskai veikt dārza mājiņas būvniecību un esošās dārza mājiņas rekonstrukciju par saimniecības ēku d/s „Elektrons -3”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Tabores pagasta pārvaldei veikt dzīvojamās mājas apkures sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Tabores pagasta pārvaldei veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4” – 2, Cibuļovka, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Tabores pagasta pārvaldei veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4” – 17, Ciboļovka, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Tabores pagasta pārvaldei veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4” – 11, Ciboļovka, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Vingrim veikt dīķa ierīkošanu „Ezermaļi”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut P.Oreham veikt saimniecības ēkas rekonstrukciju, pirts un šķūņa būvniecību „Cīruļi”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut zemnieku saimniecībai „Zeitiški-3” šķūņa būvniecību „Birzkalni -1”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut zemnieku saimniecībai „Zeitiški-3” šķūņa būvniecību „Zeitiški -3”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Sisai veikt meliorācijas novadgrāvja ierīkošanu „Kastaņi”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Agraris” veikt administratīvās ēkas būvniecību Makarovā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā