DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2013.GADA AUGUSTU

Augusts.

Atļaut pilnvarotai personai SIA „ELEKTROPROJEKTS” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-1 no TP-6260 c.Skaistkalni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Baltijas noliktavu serviss” veikt iebrauktuves rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu Ķieģeļu ielas 1, Kalkūne, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Savinam veikt dārza mājiņas, šķūņa, pirts būvniecību d/s „Daugava”, z. g. Nr.175 , Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R. Titovai veikt dārza mājiņas, šķūņa būvniecību „102”, Celtnieks, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt saimniecības ēkas kad. apz. 44600020099003, šķūņa kad. apz. 44600020099004, nojumes kad. apz. 44600020099005, saimniecības ēkas kad. apz. 44600020099006, šķūņa kad. apz. 44600020099007, šķūņa kad. apz. 44600020099008 nojaukšanu Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Kalupes pagasta pārvaldei veikt katlu mājas rekonstrukciju Ezeru ielā 4, Kalupē, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut D.Fiļkovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Dzegūzes”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A. Smagaram veikt vasaras atpūtas mājas būvniecību „Smagari”, Jukši, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V. Nikolajevam veikt dzīvojamās mājas, pirts un akas būvniecību „Pūpolmājas”, Krīvāni, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I. Junelei veikt dzīvojamās mājas, garāžas, pirts, siltumnīcas, šķūņa, pagraba būvniecību un dīķa ierīkošanu „Eglainīte”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut F.Radionovam veikt pirts būvniecību „Vasargeliški 21”, Vasargeliški, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „BELWOOD” veikt katlu mājas rekonstrukciju „Belvuda -2”, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Barritus” veikt kautuves rekonstrukciju „Kreiļi -1”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Landenokam veikt atpūtas mājas būvniecību „Mazligzdiņa”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut nodibinājumam „Fonds Latgales dzintars” veikt elektroapgādi Višķu pagastā un Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut nodibinājumam „Fonds Latgales dzintars” veikt:
1.kārtas – vasaras mājiņu 10.gab. 20 m2;
2.kārtas – artēziskā urbuma, ūdens apgādes un kanalizācijas;
3.kārta – vasaras mājiņu 9 gab. 52 m2, saimniecības ēkas, palīgēkas 112 m2 (veļas mazgātuves, dušu, WC), palīgēkas 85 m2 (dušu, WC);
4.kārtas – atpūtas mājiņu 2.gab. 220 m2, 150 m2 būvniecību Višķu pagastā, Daugavpils novadā