DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA FEBRUĀRĪ

Februāris.

– Atļaut Bērnu sociālās aprūpes centrs „Kalkūni” veikt Bērnu sociālās aprūpes centra „Kalkūni” muižas kungu mājas renovāciju Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Naujenes pagasta padomei veikt malkas šķūņa būvniecību „Siliņi” Pritikino c., Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai veikt Virognas atpūtas bāzes būvniecības 4 kārtas „Silavišķi-1”, Špoģos,Višķu pagastā, Daugavpils rajonā