DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA APRĪLĪ

Aprīlis.

– Atļaut S.Šurhoveckai veikt dzīvojamās mājas, kūts, garāžas, pirts, šķūņa un vasaras virtuves būvniecību „Tiltiņi”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Tele 2” veikt mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecību „Bar” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „LMT” veikt optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas celtniecību „Sakarnieki” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Traskovskai veikt šķūņa un siltumnīcas būvniecību „Mičurinietis, 275” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut R.Cvečkovskim veikt dzīvojamās mājas, pirts būvniecību, elektroapgādi un dīķa ierīkošanu „Jaunjānēni-jaunā muiža” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Juršinienei veikt pirts un šķūņa būvniecību „160”, „Birkineļu dārziņi” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Jevsejevam veikt nojumes būvniecību „Pumpuri-1” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Daņilovai veikt dīķa ierīkošanu „Pumpuri-1a” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut T.Bulatovai veikt pirts būvniecību, dīķa ierīkošanu „Varavīksnes 2a” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Daugavpils rajona padomei veikt J.Raiņa mājas Berķenele teritorijas labiekārtošanas renovāciju „Birķineli”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Rasnačam veikt viesu nama, parka, sporta laukuma, pirts, bērnu rotaļlaukuma būvniecību (2.kārtās) „Ausmas” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Kvetkovskim veikt dzīvojamās mājas būvniecību Jaunā ielā 12, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ž.Romanovskai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Ļūbaste” z/g Nr. 177, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Vingrim veikt dzīvojamās mājas piebūves būvniecību Jaunatnes iela 17, Līksnas c., Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ņ.Latočkai veikt pirts un šķūņa būvniecību „Alkšņi” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „SANA VERTA” veikt dīķa ierīkošanu „Kalniņi”, Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Kļučinskim veikt 2 garāžu rekonstrukciju Muzeja iela 1, Lociku c. Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Petrovam veikt dzīvojamās mājas, pirts, žoga būvniecību „Stropica-21” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut D.Vadakarija veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecību „Ceļmalas” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Senņikovai veikt dzīvojamās mājas, pirts rekonstrukciju, mansarda stāva būvniecību Daugavas ielā 6, c.Krauja, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Kravčikam veikt dzīvojamās mājas un pirts būvniecību „Anniņi”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut M.Paladijam veikt būvlaukuma elektroapgādi „Sventes pļavas” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Cirsim veikt pirts, malkas šķūņa un lapenes būvniecība „Saulessalas” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut L.Kuzmickai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju un saimniecības ēkas būvniecību „Maļutki, 285” , Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut R.Geičunam veikt dzīvojamās mājas elektroapgādi „Ričlenda” ,Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Čumikam veikt dārza mājas piebūves un pirts būvniecību d/s „Maļutki” z.g. Nr. 156, Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Daugavpils rajona padomei veikt automašīnu stāvlaukuma izbūvi Elerne, Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z.Trubiņai veikt kanalizācijas pieslēgumu pie ciemata kanalizācijas tīkliem Skolas iela 7, Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut B.Vasiļjevai veikt šķūņa būvniecību „Enerģijas” c.Silavišķi, Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut T.Jangovskai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju Kastaņu ielā 16, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Valainim veikt dīķa ierīkošanu „Krimūnas -2” Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt gāzes apkures ierīkošanu Ilūkstes novada Šēderes pagasta pārvaldes ēkā un feldšeru punktā Šēderes ciemā, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt TP-1322 0,4kV GVL rekonstrukciju un 0,4kV GVL jaunas līnijas celtniecību „Birzes” Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt Bebrenes ciema labiekārtošanu un apgaismošanu, gājēju celiņa būvniecību, apgaismojuma ierīkošanu Bebrenes ciemā, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Līdumnieku tehnika” veikt briežu dārza nožogojuma paplašināšanu „Dūdeļi”, Subates pilsētā ar lauku teritoriju, Daugavpils rajonā