DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA JANVĀRĪ

Janvāris.

– Atļaut A.Petaško veikt garāžas, pirts un šķūņa būvniecību „Ķieģeļu iela-28” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Gasparovičai veikt dārza mājas un pirts būvniecību „18” Celtnieks, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut L.Ugaļskai veikt dzīvojamo māju, garāžu, nojumes, šķūņa un pirts būvniecību, artēziskās akas, dīķa ierīkošanu „Taračina-7”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Ivanovam veikt dzīvojamās mājas, garāžas, šķūņa un pirts būvniecību, artēziskā urbuma ierīkošanu, elektroapgādi un piebraucamā ceļa izbūvi „Napoleona lauks 2”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Cirsim veikt govju kūts celtniecību „Baltači” Kalupes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Lindenovam veikt teļu novietnes būvniecību „Vecsētas” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Šeršņovam veikt dzīvojamās mājas, pirts un garāžas būvniecību, elekrtoapgādi, dīķa un artēziskā urbuma ierīkošanu „Sēnītes” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A/S „Latvijas valsts meži” veikt pievedceļa (850m) smilts karjeram „Kāpas” izbūvi karjerā „Kāpas” Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Govilovskim veikt dzīvojamās mājas būvniecību un elektroapgādi „Priedaine” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Govilovskim veikt dzīvojamās mājas būvniecību un elektroapgādi, piebraucamā ceļa izbūvi „Priežmale” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Govilovskim veikt dzīvojamās mājas būvniecību un elektroapgādi, piebraucamā ceļa izbūvi „Alvejas” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Govilovskim veikt dzīvojamās mājas būvniecību un elektroapgādi, piebraucamā ceļa izbūvi „Eglainīte” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Govilovskim veikt dzīvojamās mājas būvniecību un elektroapgādi, piebraucamā ceļa izbūvi „Dzirksteles” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Mahmudovai veikt dzīvojamās mājas būvniecību un elektroapgādi „Dailes” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Palabinskai veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Cīrulīši” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A/S „Latvijas valsts meži” veikt Stropes ceļa (2,2 km) rekonstrukciju (2 .kārtās) Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Naujenes pagasta padomei veikt Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas un renovācijas projekta izstrādi Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut N.Butorinam veikt ūdens artēziskā urbuma ierīkošanu, „Tālskati”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Skurjatei veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, garāžas, pirts, pagraba un siltumnīcas būvniecību „Brodi” Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Zeltezeri” veikt mērsistēmu laboratorijas būvniecību, artēziskā urbuma ierīkošanu, elektroapgādi un nobrauktuves izbūvi „Saista”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Kuliņam veikt dzīvojamās mājas, pirts un garāžas būvniecību „Kūliņi” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut M.Furmančukam veikt garāžas un darbnīcas būvniecību „Višķi, Krāslavas iela 38” Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Višķu pagasta padomei veikt Višķu pagasta Višķu ciema ūdenssaimniecības rekonstrukciju Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut VAS „Latvijas Pasts” veikt šķūņu (lit 002; 003; 004) nojaukšanu Vienības laukumā 5, Ilūkstē, Daugavpils rajonā