Latgales jauniešu diskusijā ar politiķiem izstrādāti ieteikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai

25. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās reģionālā strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem”. Pasākuma organizatori ir biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latgales pašvaldībām.

Teju simts jaunieši no Latgales dažādām pašvaldībām pulcējās, lai apspriestu tiem svarīgas tēmas un veidotu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem – deputātiem, pašvaldību darbiniekiem un iestāžu vadītājiem.

Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” koordinators Oskars Zuģickis: “Šī programma dod iespēju mums darīt labas lietas.  Šī ideja ir dzimusi, protams, tāpēc, ka ir vesela virkne aktivitāšu, ko vēlamies vērst uz jauniešiem gan šodien, gan arī nākotnē. Šodien šī projekta noslēguma diskusijā taps ierosinājumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai, kur varētu teikt, ka jaunieši plāno savu nākotnes dzīvi. Fantastiskas iespējas ir bijušas projektā arī iepriekš, ir notikušas sešas reģionālās diskusijas Balvos, Ludzā, Līvānos, Dagdā, arī Daugavpils novadā, kurās iesaistījās gan paši jaunieši, gan deputāti no 12 dažādām pašvaldībām, kas parāda Latgales reģiona nozīmību”.

Kopumā vietējā līmeņa diskusijās tikās 321 dalībnieks, tai skaitā 34 pašvaldības un Saeimas deputāti. Pēc atklāšanas uzrunām, kā viena no pirmajām pasākuma sadaļām bija ekspertu paneļdiskusija, kurā piedalījās vairāku pašvaldību pārstāvji un Saeimas deputāti.

Tikšanās gaitā tika apspriestas jauniešu idejas kultūras, izglītības, komunikācijas, veselības, nodarbinātības un daudzās citās jomās, kā arī izstrādāti jauni priekšlikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai 2021.-2027. darbam ar jaunatni. Diskusijā Latgales jaunieši pārrunāja savas vēlmes un izvirzītās prioritātes, diskutēja par iespējām Latgali padarīt jauniešiem pievilcīgāku – ko var darīt paši jaunieši un kāds atbalsts nepieciešams pašvaldību, reģiona un valsts līmenī.

Diskusiju rezultātā tapuši  125 priekšlikumi, kuriem būs būtiska loma, izstrādājot Latgales reģiona attīstības stratēģiju darbam ar jaunatni. Sadarbībā ar ekspertiem ir izvērtēti nopietnākie ieteikumi, kas varētu globālāk ietekmēt jauniešu darbību nākotnē.

Vairākums jauniešu, kas piedalījās diskusijās, uzsver, ka viņi tic saviem spēkiem pašvaldības un valsts politikas ietekmēšanā. Višķu pagasta jauniete Santa Seile uzsvēra, ka jāsāk no mazo problēmu risināšanas, jo dažkārt interesantu un jauniešiem aktuālu ideju īstenošanu kavē finansējuma trūkums.

Diskusiju gaitā varēja secināt, ka jaunieši apzinās reģiona pašvaldību piedāvātās iespējas un izprot, ka ir daudz dažādu veidu, kā attīstīt savu dzimto pagastu, novadu un reģionu kopumā.

Višķu pagasta Špoģu vidusskolas skolnieks Rūdolfs Lukaševičs piedalījās vairākās diskusijās, pārrunājot ar politiķiem jautājumus, sniedzot savas idejas un ierosinājumus. “Man prieks, ka diskusijās piedalās tik daudz politiķu no dažādām nozarēm, piemēram, izglītības, kas būtiski ietekmē mūsu ikdienu. Arī pats mācos vidusskolā un ir daudz svarīgu jautājumu, kas jārisina kopā. Jauniešiem tiešām ir ko teikt. Tā ir unikāla iespēja ieklausīties jauniešos”, tā Rūdolfs.

Rūdolfs arī akcentēja, ka, vidusskolēniem ir jānosaka augstāka vidējā balle nekā tā ir šobrīd, jo tikai kvalitatīva vidējā izglītība ir garants veiksmīgai augstākās izglītības apguvei. Jaunietis tostarp iesaka vairāk uzmanības veltīt profesionālajai izglītībai, uzlabojot un stiprinot tās kvalitāti. Pagājušajā gadā Rūdolfam bija iespēja piedalīties “Ēnu dienā” Daugavpils novada domē un ēnot bijušo novada domes priekšsēdētāju Janīnu Jalinsku. Rūdolfs teic, ka tā ir laba iespēja izprast, kā strādā pašvaldībā un kādus jautājumus risina. “Novadā ļoti veiksmīgi rit darbs ar jaunatni, arī mūsu novada jaunieši ir ļoti aktīvi. Daudz lietas mēs varam paveikt kopā, un, protams, ir svarīgs politiķu atbalsts”, tā Rūdolfs.

Izvērtējot diskusiju rezultātus un uzkrāto darba pieredzi ar jaunatni reģionā līdz šim, noslēdzošā reģionālā strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem” – tika vērsta ar skatu nākotnē un to soļu plānošanu, kas ļautu Latgales reģionu jauniešiem padarīt pievilcīgāku. Izstrādātie ieteikumi tiks iesniegti kā vietējo pašvaldību vadītājiem, tā arī Latgales plānošanas reģionam.

Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Noslēgumā jaunieši vienojās jautrās dejās kopā ar postfolkloras grupu “Rikši”.

FOTOGALERIJA