No 15. aprīļa sākas skolēnu pieteikšanās darbam vasarā

No 2021. gada 15 aprīļa tiek uzsākta pieteikšanās Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai.

Darbs skolēniem tiek plānots laika posmā no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un pandēmijas ierobežošanas pasākumus.

Uz darbu vasarā var pretendēt arī tie skolēni vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri nav deklarēti Daugavpils novadā, bet mācās kādā no Daugavpils novada vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēm;

Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai:

ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:

  • 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi;
  • 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi.

valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā

Aicinām skolēnu iepazīties ar piedāvāto darba vietu sarakstu un aizpildīt pieteikumu,

norādot konkrētu darba vietu, kurai piesakās.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 9. maijam vienotajā pakalpojumu portālā Latvija.lv:

SAITE UZ E-PAKALPOJUMU

VAKANCES

NOLIKUMS