Pārapbedī Pirmā pasaules karā mūsu zemē kritušos

Sventes pagasta Bundišķos tika pārapbedīti krievu armijas karavīri, kas krita Pirmā pasaules kara kaujās Latvijas teritorijā. Daļa no tiem tika atrasti gar vietējo dzelzceļu, kad tajā norisinājās remontdarbi. Par citu daļu ziņoja arī māju privātīpašnieki. Kopumā tika apbedītas 246 karavīru un virsnieku mirstīgās atliekas, no tiem atpazīti ir tikai 46.

Pārapbedīšanas ceremonijā piedalījās Daugavpils novada domes un Sventes pagasta pārstāvji, Krievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī pārstāvji, garīdzniecība, meklētāju organizāciju biedri, u.c.


Kopumā tika apbedītas 246 karavīru un virsnieku mirstīgās atliekas, no tiem atpazīti ir tikai 46

Ar uzrunu ceremonijas sākumā uzstājās ceremonijas vadītājs, katoļu priesteris, NBS kapelāns Ilmārs Kravalis: ”Esam atnākuši, lai atdot godu karavīriem. Karavīrs ir vērtība, viņš ir tas, kurs cīnās par brīvību, vērtībām. Šodien mēs esam aicināti pārdomāt šī svarīgākās vērtības.”

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis pateicās visiem tiem, kas uztur piemiņu par vairāk nekā 100 gadu tālajiem notikumiem: ”Ir paveikts liels darbs, lai dažādās vietās atrastie karavīri atrastu šeit mūžīgo mieru. Mēs pateicamies visiem, kas tika iesaistīti šajā procesā. Pamatojoties uz līgumu starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju, mūsu pienākums ir uzturēt un kopt šo vietu, lai tā kalpotu par piemiņu nākamajām paaudzēm. Lai mūžīgs miers ir kritušiem karavīriem!”

Līgums starp Krievijas Federāciju un Latvijas Republiku par apbedījumu statusu abu valstu starpā tika noslēgts 2007. gadā Rīgā. Tas paredz, ka abas puses apņemas uzturēt un saglabāt karavīru apbedīšanas vietas un piemiņas zīmes. Ikdienā par apbedījumu vietu Sventes pagasta Bundišķos rūpējas Sventes pagasta pārvalde. Tiek sakopta apkārtējā teritorija, koki, nepieciešamības gadījumā tiek izcirsti arī aizaugumi, kārtībā tiek uzturēts arī karavīru Brāļu kapu piemineklis.

Kapsētas vietu ierīkoja NBS karavīri pirmās Latvijas brīvvalsts laikā

Aleksandrs Borisovs (meklētāju organizācija ”Patriots”) stāsta, ka viņu organizācija nodarbojas ar karavīru meklēšanu un pārapbedīšanu jau kopš 2013. gada. Kopumā organizācijā sastāv gandrīz 60 cilvēki. Daudzas reizes tika apmeklēts Krievijas Militāri vēsturiskais valsts arhīvs, kur tika meklēti dokumenti, lai atpazītu cilvēkus, kuri tika jau atrasti: ”Meklējumu rezultātā mēs nonācām uz masīvu dokumentu sadaļu, kur tika apkopoti dienējošie krievu armijas karavīri no Latvijas teritorijas. Tolaik tiek bija saukušies Rīgas, Jēkabštadtes (Jēkabpils) un Dvinskas (Daugavpils) placdarmi. Tieši no šī momenta viss arī iesākās.”


Aleksandrs Borisovs (meklētāju organizācija ”Patriots”) nodarbojas ar karavīru meklēšanu un pārapbedīšanu no 2013. gada

Karavīri, kas tika apglabāti Sventes pagasta Bundišķos bija atrasti netālu no bijušās dzelzceļa stacijas Svente. Viņi tur atradās, jo tajā laikā gar dzelzceļu gāja fronte. Katrs meklēšanas kvadrātmetrs ir pārsteigumu pilns, un nevar skaidri paredzēt, kas tiks atrasts, un, vai tiks atrasts vispār. Taču arhīvos esošie dokumenti ļāva ieskicēt aptuveno karavīru atrašanās vietu. Ir bijuši gadījumi, kad spriežot pēc arhīva dokumentiem tiek atrasta apbedījumu vieta, taču ierodoties, nākas konstatēt, ka tanī vietā jau sen ir uzbūvēta māja vai šķūnis. Apbedījumi mēdz atrasties arī starp elektropārvades līnijām un stabiem, tādēļ meklēšanas process mēdz būt sarežģīts, teic Aleksandrs.

Krievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī konsula padomniece Natālija Pustovalova pateicas Daugavpils novada pašvaldībai, kura uzņēmās iniciatīvu, lai šajā apbedīšanas vietā uzstādīt arī piemiņas plāksni ar zināmo apbedīto karavīru vārdiem, lai arī nākamās paaudzes varētu atnākt un atdot godu tiem, kas karoja šajā zemē.

Pēc runu teikšanas tika nolasīts Evaņģēlija fragments, kā arī aizlūgums par cīņās kritušiem. Vēlāk tika nosvētīta kapavieta un mirstīgās atliekas. Visbeidzot, karavīri tika guldīti kapa vietā. Klātesošie nolika ziedus pie karavīru atdusas vietas.

Cilvēks bieži vien neaizdomājas, kas viņu gaida priekšā. Cilvēks neaizdomājas, ka dzīves galā to gaida nāve. Viens mirst dziļā vecumā, cits tā arī neiesākdams dzīvi dodas mūžībā. Karavīra profesija ir tāda, ka katru mirkli viņš ieskatās nāvei acīs. Tādēļ katrs savā sirdī aizlūgsim par karavīriem. Par kritušiem un tiem, kas dzīvi aizstāv mūsu zemi!

Autors un foto: Dainis Bitiņš