Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle; 2.-9.klašu izglītojamo Diferencētā ieskaite

Datums: 14.12.2020 - 18.12.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Atbildīgais: PIIP Akordeona spēle mācību priekšmeta skolotāji
Kategorija: