Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle; 2.-9.klašu izglītojamo Akadēmiskā ieskaite

Datums: 17.12.2020 - 18.12.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Atbildīgais: PIIP Klavierspēle mācību priekšmetu skolotāji
Kategorija: