Turpinās darbs pie Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas

Daugavpils novada dome turpina 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi tagadējā Naujenes bērnu nama ēkā, veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšanu un jumta nomaiņu, logu un ārdurvju nomaiņu un pilnu apkures sistēmas pārbūvi.

Pēc projekta realizēšanas ir jāsasniedz šādi iznākuma rādītāji:

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums veikto investīciju rezultātā – 138 552 kWh/gadā;

Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultāta t, CO2 emisijas ekvivalents – 37,729.

Kopējais projekta izmaksas sastāda 775676.27 eiro, no kuriem ERAF finansējums – 169 714,00 eiro, pārējo finansējumu nodrošinās Daugavpils novada dome ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Vairāk par projektu – šeit.