Būvniecības darbu veikšana Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai

Nolikums

A Pielikumi
(skaidrojums: Nolikuma 6.7.3.punktā norādītie “Darbu apjomu saraksti” atrodami : A Pielikumi; 438-2016 Būvprojekts; 6.sējums ; IS.BA)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 11.01.2017

Izsludināts: 05.01.2017
Identifikācijas numurs: DND 2017/1
Iepirkuma stadija: Pārtraukts