2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS).

Turpmākā informācija par Daugavpils novada domes organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē www.eis.gov.lv .

IzsludinātsIdentifikācijas numursLīguma priekšmets (tehniskā specifikācija)Iepirkuma stadija
03.11.2020NPS2020/16Kurināmās šķeldas iegādeAktīvs
12.03.2019DND 2019/6Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvarosAktīvs
27.02.2019DND 2019/5Būvdarbi Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanaiAktīvs
15.02.2019DND 2019/4Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanas pakalpojumiem Daugavpils novada domes vajadzībāmAktīvs
12.02.2019SPC „Pīlādzis” 2019/1Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībāmAktīvs
11.01.2019DND 2019/3Personalizētu abonementu nodrošināšana fiziskajām nodarbībām projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070, ietvarosPabeigts
10.01.2019DND 2019/1 ELFLADaugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvePabeigts
07.01.2019DND 2019/2Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
14.12.2018DND 2018/38DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU PĀRBŪVEAktīvs
21.11.2018DND 2018/37Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
09.11.2018DND 2018/36Projektēšana un autoruzraudzība Daugavpils novada pašvaldības administratīvās ēkas pārbūveiPabeigts
02.11.2018DND 2018/35Mobilās brigādes specializētā transportlīdzekļa iegādePabeigts
22.10.2018DND 2018/34Ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana no VSAC ”Latgale” filiāles “Kalkūni” dīķa Daugavpils novada pašvaldības lietus kanalizācijas sistēmāPabeigts
04.10.2018DNKP 2018/04Lieljaudas projektora un motorizēta aizmugurējās projekcijas ekrāna piegāde un uzstādīšana Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvarosPabeigts
28.09.2018DND 2018/33Būvprojekta izstrāde Slutišķu sādžai (2 ēkas)Aktīvs
21.09.2018DNKP 2018/03Lieljaudas projektora un motorizēta aizmugurējās ekrāna piegāde un uzstādīšana Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvarosPārtraukts
20.09.2018DND 2018/32Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
14.09.2018DNKP 2018/02Būvdarbi ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvarosPabeigts
10.09.2018DND 2018/31Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībāmPabeigts
07.09.2018DND 2018/30Būvdarbi sociālā atbalsta centra izveidei Daugavpils novada Kalupes pagastāPabeigts
24.08.2018DND 2018/29Daugavpils novada pašvaldības ceļu Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai būvuzraudzībaPabeigts
09.08.2018DND 2018/28Būvdarbi būvprojektu “Jaunsventes parka pārbūve” un “Sventes ezera krasta labiekārtošana” īstenošanaiPabeigts
31.07.2018DND 2018/27Būvdarbi Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanaiPabeigts
26.07.2018DND 2018/26Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā būvuzraudzībaPabeigts
18.07.2018DND 2018/25Būvdarbi Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanaiPārtraukts
10.07.2018DND 2018/24Daugavpils novada pašvaldības ceļu Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai būvuzraudzībaPārtraukts
03.07.2018DND 2018/23Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki-Budušķi, Budiški-Červonka un Skaidrīši-Červonka pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai, funkcionālā savienojuma nodrošināšanaiPabeigts
28.06.2018DND 2018/22Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzībaPabeigts
15.06.2018NPS 2018/04Kurināmās šķeldas un malkas iegādeAktīvs
11.06.2018DND 2018/21Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzībaPārtraukts
08.06.2018DND 2018/19Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošanaPabeigts
30.05.2018DND 2018/18Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošanaPārtraukts
18.05.2018DND 2018/17Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībāmPabeigts
18.05.2018SPC „Pīlādzis” 2018/4Medikamentu piegādePabeigts
14.05.2018DND 2018/16Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībāmPārtraukts
11.05.2018SPC „Pīlādzis” 2018/3Medikamentu piegādePārtraukts
27.04.2018DND2018/15Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšanaPabeigts
26.04.2018DND 2018/14Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070 ietvarosPabeigts
24.04.2018DND 2018/13Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastosPabeigts
16.04.2018DND 2018/12Daugavpils novada vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana un izvērtēšana, un apsekošanas pārskata sagatavošanaPabeigts
29.03.2018DND 2018/11Pašvaldības ceļa 98-61 “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūve Višķu pagastā un Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība Sventes pagastāPabeigts
28.03.2018DND 2018/10Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki-Budušķi (92-7), Budiški-Červonka (92-35) un Skaidrīši-Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanaiPārtraukts
21.03.2018DND 2018/9Būvdarbi būvprojektu “Jaunsventes parka pārbūve” un “Sventes ezera krasta labiekārtošana” īstenošanai”Pārtraukts
08.03.2018DND 2018/8Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībāmPabeigts
02.03.2018DND 2018/7Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastāPārtraukts
01.03.2018DND 2018/6ATKLĀTS KONKURSS Vieglo pasažieru automašīnu iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
23.02.2018DND 2018/5Ēku tehniskā apsekošana Daugavpils novada pašvaldības vajadzībāmPārtraukts
16.02.2018DND 2018/4Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastāPārtraukts
15.02.2018DNKP 2018/01Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībāmPabeigts
08.02.2018SPC „Pīlādzis” 2018/2Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībāmPabeigts
31.01.2018DND 2018/3Personalizētu abonementu nodrošināšana fiziskajām nodarbībām projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070, ietvarosPabeigts
31.01.2018DND 2018/2ATKLĀTS KONKURSS Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
31.01.2018SPC „Pīlādzis” 2018/1Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībāmPārtraukts
19.01.2018DND 2018/1Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPārtraukts
28.12.2017DND 2017/21Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūves būvuzraudzībaPabeigts
23.11.2017Višķu SAC 2017/2Specializēta mikroautobusa iegāde personām ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai Višķu sociālās aprūpes centrāPabeigts
17.11.2017Višķu SAC 2017/1Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Višķu SAC 2018.gadāPabeigts
02.11.2017DND 2017/20Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada un 2018.gada konsolidētā pārskata revīzijas pakalpojumsPabeigts
28.09.2017DND 2017/19Veselības veicināšanas inventāra iegāde projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/1/070, ietvarosPabeigts
15.09.2017DND 2017/18 ELFLA.ATKLĀTS KONKURSS “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve”Aktīvs
01.08.2017NBN 2017/1AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀMPabeigts
26.07.2017DND 2017/17Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūves būvuzraudzībaPabeigts
17.07.2017DND 2017/16Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā “Daugavas loki” ietvarosPabeigts
11.07.2017DND 2017/15Veselības veicināšanas inventāra iegāde projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/1/070, ietvarosPārtraukts
07.07.2017DND 2017/14Būvprojektēšana un autoruzraudzība Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanaiPabeigts
30.05.2017DND 2017/12Mācību korpusa Nr.2 ēkas jumta un ieejas mezgla vienkāršota atjaunošanaPabeigts
29.05.2017DND 2017/13Daugavpils novada pašvaldībai sniedzamo pakalpojumu – Resursu vadības un grāmatvedības Horizon programmatūras koda uzturēšana un konsultāciju sniegšanaAktīvs
25.05.2017DND 2017/11Būvprojektēšana un autoruzraudzība Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanaiPabeigts
12.05.2017SPC "Pīlādzis" 2017/2Medikamentu piegādePabeigts
10.05.2017DND2017/10Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšanaPabeigts
03.03.2017DND 2017/9Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastosPabeigts
27.02.2017DN KP 2017/01Jauna mikroautobusa piegāde Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībāmPabeigts
27.02.2017DND 2017/8Vieglās pasažieru automašīnas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
24.02.2017DND 2017/5 ELFLADaugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvePabeigts
17.02.2017DND 2017/7Būvuzraudzības pakalpojumi Randenes degradētās teritorijas revitalizācijas būvniecības darbiemPabeigts
17.02.2017DND 2017/6Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzībaPabeigts
13.02.2017DND 2017/4Būvuzraudzības pakalpojumi Randenes degradētās teritorijas revitalizācijas būvniecības darbiemPārtraukts
30.01.2017SPC "Pīlādzis" 2017/1Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībāmPabeigts
25.01.2017DND 2017/3Būvniecības darbu veikšana Randenes degradētās teritorijas revitalizācijaiPabeigts
05.01.2017DND 2017/2Daugavpils novada pašvaldībai sniedzamo pakalpojumu – Resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon uzturēšana un konsultāciju sniegšanaPārtraukts
05.01.2017DND 2017/1Būvniecības darbu veikšana Randenes degradētās teritorijas revitalizācijaiPārtraukts
12.12.2016DND 2016/19 ELFLADaugavpils novada pašvaldības ceļa “Grāviņi –Vecie Tokari” pārbūvePabeigts
06.12.2016DND 2016/22Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
02.12.2016DND 2016/21Ģeogrāfijas informācijas sistēmas servera piegāde Daugavpils novada pašvaldībaiPabeigts
02.12.2016NBN 2016/3Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Naujenes bērnu namamPabeigts
01.12.2016DND 2016/20Daugavpils novada pašvaldībai sniedzamo pakalpojumu – Resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon uzturēšana un konsultāciju sniegšanaPārtraukts
30.11.2016DND 2016/18Daugavpils novada pašvaldībai sniedzamo pakalpojumu – Resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon uzturēšana un konsultāciju sniegšanaPārtraukts
11.11.2016DND 2016/13Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūvei Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībaiPabeigts
09.11.2016Višķu SAC 2016/4Degvielas piegādePabeigts
07.11.2016Višķu SAC 2016/3Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumiAktīvs
18.10.2016GP-2016/1Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde, uzstādīšanas un konfigurēšana SIA “Grīvas poliklīnikaPabeigts
17.10.2016DND 2016/17Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils novada domes rīkotajos pasākumosAktīvs
05.10.2016DND 2016/14 ELFLADaugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūves būvuzraudzībaPabeigts
03.10.2016GP-2016/1Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde, uzstādīšanas un konfigurēšana SIA “Grīvas poliklīnika” vajadzībām”Pārtraukts
29.09.2016DND 2016/16Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijaiPabeigts
23.09.2016DND 2016/15Daugavpils novada pašvaldības 2016.gada pārskata revīzijas pakalpojumsPabeigts
02.09.2016DND 2016/12Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijaiPārtraukts
30.08.2016DND 2016/11 ELFLADaugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvePabeigts
16.08.2016MIP 2016/1AKMEŅOGĻU PIEGĀDE MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀMPabeigts
28.06.2016NBN 2016/2DEGVIELAS IEGĀDE NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀM 2016.GADAMPabeigts
31.05.2016DND 2016/9Papildus projektēšanas darbi Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūveiPabeigts
23.05.2016NBN 2016/1AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀMPabeigts
23.05.2016DND 2016/10Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka (92-35) un Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanaiPabeigts
13.05.2016DND 2016/8Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Randenes degradētās teritorijas revitalizācijaiPabeigts
05.05.2016DND 2016/06Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšanaPabeigts
28.04.2016DND 2016/7Servera piegāde Daugavpils novada pašvaldībaiPabeigts
28.04.2016SPC „Pīlādzis” 2016/3Medikamentu un higiēnas preču piegādePabeigts
25.04.2016SPC „Pīlādzis” 2016/2Medikamentu un higiēnas preču piegādePārtraukts
19.04.2016DND 2016/5Servera piegāde Daugavpils novada pašvaldībaiPārtraukts
07.04.2016DND 2016/4Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Randenes degradētās teritorijas revitalizācijaiPārtraukts
01.04.2016Višķu SAC 2016/2Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumiPabeigts
31.03.2016DND 2015/9Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalibniekiemPabeigts
29.03.2016Višķu SAC 2016/1Otras kārtas būvniecības darbi Višķu sociālās aprūpes centra atjaunošanaiPabeigts
08.03.2016DND 2016/3Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībāmPabeigts
26.02.2016DN KP 2016/02Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībāmPabeigts
22.02.2016DN KP 2016/01Daugavpils novada Kultūras pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanaPabeigts
28.01.2016SPC „Pīlādzis” 2016/1Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībāmPabeigts
27.01.2016DND 2016/2Daugavpils novada stadiona pārbūve Višķu pagastā (2.kārta)Pabeigts
08.01.2016DND 2016/01Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegādePabeigts
06.01.2016DND 2015/18Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūveiPabeigts
03.12.2015DND 2015/17ArcGIS licenču atjaunošanaAktīvs
01.12.2015Višķu SAC 2015/4Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanaiPabeigts
10.11.2015DND 2015/16ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadāPabeigts
27.10.2015Višķu SAC 2015/3Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
19.10.2015MIP 2015/2AKMEŅOGĻU PIEGĀDE MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀMPabeigts
18.09.2015DND 2015/14Būvprojektēšanas pakalpojumi. „Būvprojekta „Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (divas kārtas)” 2.kārtas aktualizācija un autoruzraudzība”.Pabeigts
17.09.2015DND 2015/15Mēbeļu piegādePabeigts
21.08.2015DND 2015/13Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībāmPabeigts
18.08.2015DND 2015/4Elektroenerģijas piegāde Naujenes bērnu nama vajadzībāmPārtraukts
10.07.2015DND 2015/12Daugavpils novada pašvaldības ēkas telpu remonta darbiPabeigts
07.07.2015DND 2015/11Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
02.07.2015SPC „Pīlādzis” 2015/3Gājēju celiņu un laukumu asfalta segumu atjaunošana Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” teritorijāPabeigts
17.06.20152015/10/ERAFPar papildus būvdarbu veikšanu Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Krustceļi – „Daugavpils putni“ ( 64-34) pārbūve“ Laucesas pagastāPabeigts
10.06.2015NBN 2015/3DEGVIELAS PIEGĀDE NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀM 2015.GADAMPabeigts
25.05.2015DND 2015/7Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
08.05.2015Višķu SAC 2015/2Būvniecības darbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanaiPabeigts
07.05.2015DND 2015/8Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšanaPabeigts
24.04.2015SPC „Pīlādzis” 2015/2Medikamentu un higiēnas preču piegādePabeigts
23.04.2015DND 2015/5 KPFIDaugavpils novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācijaPārtraukts
10.04.2015SPC "Pīlādzis" 2015/1Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībāmPabeigts
08.04.2015DND 2015/6Ierakstu sistēmas iegādePabeigts
02.04.2015DND Nr.2015/4 /ERAFDaugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūvePabeigts
02.04.2015Višķu SAC 2015/1Būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana, būvprojekta aktualizācija un autoruzraudzības veikšana Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanaiPabeigts
30.03.2015NBN 2015/2AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀMPabeigts
13.03.2015DNKP 2015/03 ELFLANaujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” ietvarosPabeigts
13.03.2015DND 2015/3Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībāmPabeigts
02.03.2015DN KP 2015/02Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībāmPabeigts
20.02.2015DND 2015/2Mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas iegādePabeigts
13.02.2015DND 2015/1/ENPIPapildus medicīnas mēbeļu un aprīkojuma iegāde projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā”/ LLB-2-264 ietvarosPārtraukts
12.02.2015DN KP 2015/01Daugavpils novada Kultūras pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanaPabeigts
19.01.2015MIP 2015/1Degvielas piegāde Medumu internātpamatskolas vajadzībām 2015.gadamPabeigts
09.01.2015NBN 2015/1Pārtikas produktu piegāde Naujenes bērnu namam 2015.gadā.Pabeigts
29.12.2014SPC „Pīlādzis” 2014/05Vienkāršotais remonts Sociālo pakalpojumu centrā „Pīlādzis”Pārtraukts
22.12.2014DND 2014/30Papildus būvniecības darbi Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotai renovācijaiPabeigts
18.12.2014SPC „Pīlādzis” 2014/04Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībāmPabeigts
24.11.2014DND 2014/29/ENPIPapildus būvniecības darbi Medumu pagasta un Salienas pagasta primārās veselības medicīnisko pakalpojumu iestādēsPabeigts
06.11.2014DND 2014/ 28Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībāmPabeigts
04.11.2014SAC 2014/4„ Medikamentu un higiēnas preču iegāde” Višķu SAC 2015.gadāPabeigts
04.11.2014DND 2014/27ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanaPabeigts
03.11.2014NBN 2014/3Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namāPabeigts
03.11.2014Višķu SAC 2014/2Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
31.10.2014DND 2014/26Daugavpils novada pašvaldības 2014.gada un 2015.gada pārskatu auditsPabeigts
30.10.2014SAC 2014/3Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumiPabeigts
23.10.2014MIP 2014/6Jauna mikroautobusa iegāde Medumu internātpamatskolas vajadzībāmPabeigts
21.10.2014DND 2014/25Dzesētavu piegādePabeigts
13.10.2014DND 2014/24Daugavpils novada pašvaldības 2014.gada un 2015.gada pārskatu auditsPabeigts
10.10.2014MIP 2014/04Jauna mikroautobusa iegāde Medumu internātpamatskolas vajadzībāmPārtraukts
10.10.2014MIP 2014/5AKMEŅOGĻU PIEGĀDE MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀMPabeigts
25.09.2014NPP 2014/4Piena produktu piegāde Daugavpils novada Nīcgales pagasta izglītības iestādēm 2014./2015. mācību gadāPabeigts
23.09.2014DND 2014/23Dzesēšanas kameru piegādePārtraukts
09.09.2014DND 2014/22/ENPIMedicīnas mēbeļu un aprīkojuma iegāde projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā”/ LLB-2-264 ietvarosPabeigts
26.08.2014SPC "Pīlādzis" 2014/03Lietotas vieglās automašīnas iegāde Sociālo pakalpojumu centra "Pīladzis" vajadzībāmPabeigts
18.08.2014DND 2014/21Brīvās cīņas sacensību paklāja iegāde Daugavpils novada sporta skolas vajadzībāmPabeigts
14.08.2014MIP 2014/3Pārtikas produktu piegāde Medumu internātpamatskolai 2014./2015.mācību gadāPabeigts
14.08.2014NPP 2014/3Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Nīcgales pagasta izglītības iestādēm 2014./2015. mācību gadāPabeigts
11.08.2014NPP 2014/2Logu bloku un palodžu nomaiņa ar pilnu apdariPabeigts
08.08.2014SPC „Pīlādzis” 2014/02LIETOTAS VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA „PĪLĀDZIS” VAJADZĪBĀMPārtraukts
23.07.2014DND Nr.2014/20 /ERAFDaugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – papildus objektiPabeigts
18.07.2014DNKP 2014/6 ELFLABūvdarbu veikšana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” ietvarosPabeigts
03.07.2014Nīcgales pagasta pārvalde 2014/1Energoefektivitātes uzlabošana – Nīcgales ciema katlu mājas renovācijaPabeigts
03.07.2014DND 2014/19/ENPIBiroja tehnikas iegāde projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā”/ LLB-2-264 ietvarosPabeigts
01.07.2014DND 2014/ 17 LLB-2-258Interaktīvā aprīkojuma ar programmatūru piegādePabeigts
17.06.2014DND 2014/18/ERAFPapildu būvdarbi objektā „Graižu tilta rekonstrukcija” Daugavpils novada Ambeļu pagastāPabeigts
11.06.2014DND 2014/ 16Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībāmPabeigts
06.06.2014DND 2014/15Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
28.05.2014DND2014/14Papildus būvdarbu veikšana Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācijā un rekonstrukcijāPabeigts
26.05.2014DND 2014/9„DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS PĀRLŪKA ATJAUNOŠANA”Pabeigts
23.05.2014DND 2014/13Konteineru piegādePabeigts
19.05.2014DND 2014/11/KPFIŠpoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršotas renovācijas papilddarbiPabeigts
19.05.2014DND 2014/12/KPFIBiķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbiPabeigts
06.05.2014NAUJENES BĒRNU NAMS 2014/02DEGVIELAS AI-95E UN DĪZEĻDEGVIELAS IEGĀDE NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀMAktīvs
29.04.2014Višķu SAC 2014/1Višķu sociālās aprūpes centra tehniskā projekta aktualizācijaPabeigts
28.04.2014MIP 2014/2Medumu internātpamātskolai kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūve Medumu pagasta kanalizācijas tīkliemPabeigts
28.04.2014DND Nr.2014/10Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
25.04.2014SPC "Pīlādzis" 2014/01Medikamentu un higiēnas preču piegādePabeigts
28.03.2014DND 2014/8 ENPIDaugavpils novada primārās veselības aprūpes iestāžu pielāgošana obligātajām prasībāmPabeigts
25.03.2014DND 2014/6/KPFIAutoruzraudzības veikšana projektam „Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”Pabeigts
18.03.2014DN KP 2014/05Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībāmPabeigts
17.03.2014DND 2014/5/KPFIAutoruzraudzības veikšana projektam „Špoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršota renovācija”Pabeigts
21.02.2014DN KP 2014/4 ELFLAVecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadamPabeigts
20.02.2014DND 2014/02Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegādePabeigts
19.02.2014DND 2014/4/KPFIBūvuzraudzības veikšana projektam „Špoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršota renovācijaPabeigts
19.02.2014DND 2014/3/KPFIBūvuzraudzības veikšana projektam „Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanaPabeigts
07.02.2014DN KP 2014/03Degvielas piegādePabeigts
07.02.2014DNKP 2014/02Elektroenerģijas piegādePabeigts
06.02.2014DND 2014/01Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībāmPabeigts
31.01.2014DN KP Nr.2014/01Veselības apdrošināšanas pakalpojumsPabeigts
20.01.2014MIP 2014/1Degvielas iegāde Medumu internātpamatskolas vajadzībām 2014.gadamPabeigts
03.01.2014NBN 2014/1Pārtikas produktu piegādeAktīvs
27.12.2013DND 2013/31/KPFIBiķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanaPabeigts
27.12.2013DND 2013/32/KPFIŠpoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršota renovācijaPabeigts
19.12.2013DND 2013/30Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku obligāto veselības pārbaužu veikšana 2014.gadāAktīvs
19.12.2013SPC „Pīlādzis” 2013/06Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībāmPabeigts
11.12.2013DND 2013/29Mēbeļu piegādePabeigts
05.12.2013DND 2013/28Kopētāja piegādePabeigts
22.11.2013Višķu SAC 2013/5Pārtikas produktu piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
21.11.2013DND 2013/27Mēbeļu piegādePārtraukts
21.11.2013DND 2013/26Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku obligāto veselības pārbaužu veikšana 2013., 2014.gadāPārtraukts
15.11.2013Višķu SAC 2013/4Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
13.11.2013NBN 2013/2AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀMAktīvs
01.11.2013Višķu SAC 2013/3Medikamentu un higiēnas preču iegādePabeigts
01.11.2013Višķu SAC 2013/2Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumiPabeigts
27.09.2013DND2013/25Luknas ezera krasta tīrīšanas, nostiprināšanas un labiekārtošanas darbi Višķu pagastāPabeigts
13.09.2013DND 2013/24Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšanaPabeigts
15.08.2013GP/2013/3SIA “ GRĪVAS POLIKLĪNIKA” videogastroskopijas iekārtas īreAktīvs
12.08.2013DND 2013/23Jaunas vieglās pasažieru automašīnas piegādePabeigts
10.08.2013DNKP 2013/07Naujenes novadpētniecības muzeja mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana ar dizainera pakalpojumuPabeigts
05.08.2013DND 2013/12Augstas kvalitātes video un audio ieraksta aparatūras komplekta iegādePabeigts
02.08.2013MIP 2013/3Pārtikas produktu piegāde Medumu internātpamatskolai 2013./2014.mācību gadāAktīvs
02.08.2013DND 2013/18/ERAFDaugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācijas un rekonstrukcijas būvuzraudzībaPārtraukts
24.07.2013SPC„Pīlādzis” 2013/05Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” ēkas jumta vienkāršota renovācija”Pabeigts
08.07.2013DND 2013/17„Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā”.Pabeigts
02.07.2013GP/2013/2Poliklīnikas ieejas mezgla rekonstrukcija un tualešu pielagošana cilvēkiem ar kustību traucējumiemAktīvs
01.07.2013ND 2013/16/ERAFBiķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija (1.kārta)Pabeigts
20.06.2013DNKP 2013/06XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku ēdināšanas pakalpojumi Daugavpils novada delegācijas dalībniekiemPabeigts
07.06.2013SPC„Pīlādzis” 2013/04Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” ēkas daļas nojaukšanas darbu organizācijas projekta izstrādāšana un nojaukšanas darbu veikšana”Pabeigts
30.05.20132013/15Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
28.05.2013DNKP 2013/05Naujenes novadpētniecības muzeja teritorijas labiekārtošanaPabeigts
22.05.2013DND 2013/09Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
10.05.2013DND 2013/14/ERAFDaugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācijas un rekonstrukcijas būvuzraudzībaPabeigts
10.05.2013DND 2013/13Datortehnikas piegādePabeigts
09.05.2013Nr.SPC „Pīlādzis” 2013/03Medikamentu un higiēnas preču piegādePabeigts
29.04.2013DND 2013/10Vieglatlētikas inventāra piegādePabeigts
26.04.2013SPC „Pīlādzis” 2013/02Medikamentu un higiēnas preču piegādePārtraukts
24.04.2013DNKP 2013/04Naujenes novadpētniecības muzejam mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana ar dizainera pakalpojumuPārtraukts
24.04.2013DND Nr.2013/11Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
22.04.2013GP/2013/1Vertikālā pacēlāja un kāpņu pacēlāja cilvēkiem ar kustību traucējumiem iepirkumsPabeigts
15.04.2013MSIP 2013/2Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolu telpu remonts.Pabeigts
08.04.2013DND 2013/08ArcGIS licenču atjaunošanaPabeigts
04.04.2013DND Nr.2013/07Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībāmPārtraukts
03.04.2013SPC„Pīlādzis” 2013/01Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” ēkas jumta vienkāršota renovācija”Pabeigts
03.04.2013DNKP 2013/03Tautas tērpu šūšanaPabeigts
25.03.20132013/06/ERAFDaugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzībaPabeigts
22.03.20132013/01Degvielas AI-95E un dīzeļdegvielas iegāde Naujenes bērnu nama vajadzībāmAktīvs
21.03.20132013/1Tehniskā projekta „Daugavpils novada Nīcgales pagasta Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas un katlu mājas rekonstrukcija” izstrādeAktīvs
13.03.2013DNKP 2013/02Tautas tērpu šūšanaPārtraukts
01.03.2013DNKP 2013/01Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām 2013.gadāPabeigts
01.03.2013DND Nr.2013/04/ERAFDaugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijaPabeigts
26.02.2013DND 2013/05Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanaPabeigts
18.02.2013DND 2013/03Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegādePabeigts
08.02.2013DND 2013/1/ERAFDaugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcijaPabeigts
31.01.2013DND 2013/02Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegādePārtraukts
24.01.2013Višķu SAC 2013/1„Veļas mazgāšanas pakalpojumi” Višķu SAC 2013.gadāPabeigts
24.01.2013NPS 2013/02Dzīvojamās mājas Vienības ielā 8,Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiPabeigts
15.01.2013MSIP 2013/1Degvielas iegāde Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2013.gadamAktīvs
11.01.2013NPS 2013/01Dzīvojamās mājas Daugavas ielā 28, Kraujā, renovācija.Pabeigts
17.12.2012SPC „Pīlādzis” 2012/03Pārtikas produktu piegāde Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” vajadzībāmPabeigts
14.12.2012MSIP 2012/5Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālājai internātpamatskolai 2013.gada 5 mēnešiemPabeigts
20.11.2012Višķu SAC 2012/11Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
14.11.2012Višķu SAC 2012/10Veļas mazgāšanas pakalpojumiPabeigts
06.11.2012Višķu SAC 2012/9Medikamentu un higiēnas preču iegādePabeigts
05.11.2012Višķu SAC 2012/8Dīzeļģeneratora iegādePabeigts
05.11.2012DND 2012/29Pasažieru mikroautobusa piegādePabeigts
01.11.2012GP/2012/1AUTOREFRAKTOMETRA, BEZKONTAKTA TONOMETRA UN GALDIŅA AR ELEKTRISKU AUGSTUMA REGULĀCIJU IEPIRKUMSPabeigts
26.10.2012Višķu SAC 2012/7Pārtikas produktu piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
23.10.2012MSIP 2012/4Medumu speciālās internātpamatskolas darbnīcas ēkas jumtas renovācijaPabeigts
12.10.2012DND 2012/28Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšanaPabeigts
09.10.2012MSIP 2012/3AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA MEDUMU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀMPabeigts
09.10.2012DND 2012/27”Jauniešu māja” vienkāršota rekonstrukcija, Daugavas ielā 2, c.Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novadsPabeigts
24.09.2012NPS 2012/05Šķeldu katlu mājas izveide Naujenes pagasta Vecstropos, veicot pāreju no fosilās kurināmās siltumenerģijas izmantošanas uz atjaunojamo energoresursu siltumenerģijas izmantošanu projektēšana un autoruzraudzībaPabeigts
24.09.2012NPS 2012/06Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus tehniskais projekts un autoruzraudzībaPabeigts
17.09.2012DND 2012/26Pasažieru mikroautobusa piegādePabeigts
12.09.2012NPS 2012/04Dzīvojamās mājas Kalkūnes ielā 18, Kalkūnos, Kalkūnes pag., Daugavpils novads renovācijaPabeigts
23.08.2012NBN 2012/4Pārtikas produktu piegādePabeigts
22.08.2012DND 2012/25Vieglās pasažieru automašīnas piegādePabeigts
27.07.2012DND 2012/24Papīra piegādePabeigts
24.07.2012MSIP 2012/2AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA MEDUMU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀMPabeigts
23.07.2012DND 2012/19/ELFLANaujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcijaPabeigts
13.07.2012DND 2012/23/ELFLAKūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana c.SalienaPabeigts
13.07.2012NPS 2012/03Siltumtrases un siltummezglu renovācija Randenes ciemāPabeigts
09.07.2012DND 2012/22Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšanaPabeigts
06.07.2012DND 2012/20 ERAFInformatīvo kampaņu organizēšanas pakalpojumi ENPI finansētā projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā”, Nr. LLB-1-090 ietvarosPabeigts
06.07.2012DND 2012/21Jumta virsgaismas logu nomaiņa ar pilnu apdariPabeigts
03.07.2012DNKP 2012/07/ LAT-LIT/LLIV-248Mobilā pacēlāja piegāde cilvēkiem ar kustību traucējumiemPabeigts
22.06.2012DND 2012/17Resursu vadības sistēmas „Horizon” atbalsta pakalpojumiPabeigts
15.06.2012DND 2012/18Vieglās pasažieru automašīnas piegādePabeigts
21.05.2012Višķu SAC 2012/6Višķu sociālās aprūpes centra ēkas renovācijas 2.kārta – vertikāla pacēlāja invalīdiem izbūvePabeigts
18.05.2012DND 2012/16Printeru un kopētāju izejmateriālu piegādePabeigts
17.05.2012DND 2012/14Kancelejas preču piegādePabeigts
17.05.2012DND 2012/15Biroja tehnikas piegādePabeigts
11.05.2012TabPP 02/2012Tehniskā projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA DAUGAVPILS NOVADA TABORES PAGASTA TABORES CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzībaPabeigts
10.05.2012DND 2012/13Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšanaPabeigts
27.04.2012NPS 2012/02Cietā kurinamā apkures katla iegādePabeigts
24.04.2012DND 2012/12Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
18.04.2012DND 2012/11Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
16.04.2012DNKP 2012/08Teātra un deju uzvedumu izveide ar Daugavpils novada iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām piedalīšanos projekta LLIV-248 „Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade – mana cerība” ietvarosPabeigts
11.04.2012DND 2012/9Datortehnikas piegādePabeigts
10.04.2012NPS 2012/01Dzivojamās mājas Daugavas ielā 26, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, renovācijaPabeigts
10.04.2012DND 2012/10Mēbeļu piegāde Daugavpils novadaPabeigts
05.04.2012DND 2012/06Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
03.04.2012DND 2012/8/ENPIĀrējo ekspertu pakalpojumu veikšana ENPI finansētā projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā”, Nr. LLB-1-090 monitoringamPabeigts
02.04.2012DND 2012/05/ELFLAKūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana c.SalienaPabeigts
29.03.2012DND 2012/07Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšanaPabeigts
22.03.2012DND2012/04/EZFBrīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcijaPabeigts
15.03.2012DND 2012/3/ELFLASventes pagasta Parka ielas 0,000 – 0,740 km rekonstrukcijaPabeigts
06.03.2012DNKP 2012/05Tautas tērpu izgatavošanaPabeigts
29.02.2012DNKP 2012/06Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām 2012. gadāPabeigts
14.02.2012Višķu SAC 2012/5Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
03.02.2012Naujenes bērnu nams 2012/1Pasažieru mikroautobusa piegādePabeigts
31.01.2012DNKP 2012/04Degvielas iegāde Daugavpuils novada Kultūras pārvaldes vajadzībāmPabeigts
31.01.2012DNKP 2012/03Elektroenerģijas piegāde Daugavpuils novada Kultūras pārvaldes iestāžu vajadzībāmPabeigts
31.01.2012Višķu SAC 2012/4Pārtikas produktu piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
27.01.2012DND 2012/2 KPFISventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņaPabeigts
27.01.2012DNKP 2012/01Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada Kultūras pārvaldes iestāžu vajadzībāmPabeigts
27.01.2012DNKP 2012/02Degvielas iegāde Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībāmPabeigts
19.01.2012DND2012/01/EZFBrīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcijaPabeigts
19.01.2012MSIP 2012/1Degvielas iegāde Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2012.gadamPabeigts
06.01.2012Višķu SAC 2012/3Veļas mazgāšanas pakalpojumi Višķu SAC 2012.gadāPabeigts
06.01.2012Višķu SAC 2012/2Higiēnas preču piegāde Višķu SAC 2012.gadāPabeigts
06.01.2012Višķu SAC 2012/1Medikamentu piegāde Višķu SAC 2012.gadāPabeigts
30.12.2011DND 2011/40Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegādePabeigts
16.12.2011MSIP2011-5Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Medumu speciālās internātpamatskolas ēkāPabeigts
15.12.2011MSIP 2011/4Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālajai internātpamatskolai 2012.gadāPabeigts
09.12.2011DND 2011/37/ENPIZinātnisko konsultantu un lektoru pakalpojumu veikšana, ENPI finansētā projekta „ Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā”, Nr. LLB-1-090 ietvarosPabeigts
04.11.2011DND 2011/34/ERAF/LATLITRatiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana mikroautobusamPabeigts
02.11.2011DND 2011/35Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšanaPabeigts
17.10.2011DND-2011/28.Neatkarīgā finanšu audita pakalpojumi Projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” LLB-1-090 ietvarosPabeigts
03.10.2011DND 2011/33Datortehnikas piegādePabeigts
31.08.2011DND 2011/31Servera programmatūras licenču iegādePabeigts
31.08.2011DND 2011/32Kopētāju piegādePabeigts
26.08.2011DND 2011/29Pirmsskolas vecuma bērnu dienas centra izveidePabeigts
28.07.20112011/26/ELFLADaugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (1.kārta)Pabeigts
21.07.2011DND 2011/25Kondicionieru piegāde un uzstādīšanaPabeigts
18.07.2011NPS 2011/02Kurināmās šķeldas piegādePabeigts
14.07.2011DND2011/24Par pārvietojamā lietotā dīzeļģeneratora piegādiPabeigts
07.07.2011DND 2011/23Kondicionieru piegāde un uzstādīšanaPabeigts
30.06.2011DND 2011/21Papīra piegādePabeigts
28.06.2011DND 2010/19/EZFKalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)Pabeigts
21.06.2011DND 2011/22Papildu funkcionalitātes ieviešana Daugavpils novada pašvaldības izmantotajā grāmatvedības sistēmā „Horizon”Pabeigts
20.06.2011DND 2011/17/ ELFLABūvdarbu veikšana Daugavpils novada estrādes rekonstrukcijai Višķu pagastāPabeigts
16.06.2011DND 2011/20Mēbeļu piegāde Daugavpils novada domes vajadzībāmPabeigts
09.06.2011DNKP 2011/02Tautas tērpu komplektu izgatavošanaPabeigts
09.06.2011DND 2011/18Printeru un kopētāju izejmateriālu piegādePabeigts
09.06.2011MSIP 2011/3AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA MEDUMU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀMPabeigts
08.06.2011DND 2011/16Degvielas piegādePabeigts
01.06.2011DND/2011/15 EZF„DAUGAVPILS NOVADA TABORES PAGASTA STADIONA UN SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJA (2.KĀRTĀS)” 1. kārtaPabeigts
27.05.2011DND 2011/14//ELFLABūvdarbu veikšana Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijai Višķu pagastā (1.kārta)Pabeigts
10.05.2011DND 2011/13Sporta atribūtikas piegādePabeigts
03.05.2011DND/2011/10 EZF„DAUGAVPILS NOVADA TABORES PAGASTA STADIONA UN SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJA (2.KĀRTĀS)” 1. kārtaPabeigts
03.05.2011Kondicionieru piegāde un uzstādīšanaPabeigts
21.04.2011Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām 2011. gadāPabeigts
15.04.2011Sporta atribūtikas piegādePabeigts
25.03.2011Datortehnikas piegādePabeigts
18.03.2011Tehniskā projekta „Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcijaPabeigts
04.03.2011“Jaunā traktora piegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr.NPS 2011/01Pabeigts
01.03.2011Dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix uzturēšanaPabeigts
18.02.2011Kancelejas preču piegādePabeigts
17.02.2011Būvprojektu izstrāde Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijai Višķu pagastā un autoruzraudzības veikšanaPabeigts
15.02.2011„ Dīzeļdegvielas piegāde” Višķu SACPabeigts
08.02.2011MAĻINOVAS PAGASTA SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJAS DARBU VEIKŠANAPabeigts
28.01.2011Ceļa P 64 „Višķi – Nīcgale „posma no 0.000 līdz 1.300 km gājēju veloceliņu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija”Pabeigts
28.01.2011Nīcgales pagasta autoceļa “Somogols-Nīcgale” 0,000 – 2,450 km rekonstrukcijaPabeigts
20.01.2011MAĻINOVAS PAGASTA SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJAS DARBU VEIKŠANAPabeigts
19.01.2011Būvprojektu izstrāde Daugavpils novada estrādes rekonstrukcijai Višķu pagastā un autoruzraudzības veikšanaPabeigts
17.01.2011Pārtikas produktu piegāde Višķu SAC vajadzībāmPabeigts
11.01.2011Degvielas iepirkums Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011.gadāPabeigts
05.01.2011Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Medumu speciālai internātpamatskolaiPabeigts
15.12.2010„Lokālo datortīklu attīstība Daugavpils novada skolās projekta "Izglītības iestāžu informatizācija" Nr.2010/0034/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/ VIAA/606 ietvaros”Pabeigts
13.12.2010Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālajai internātpamatskolai 2011.gadāPabeigts
09.12.2010„Mēbeļu piegāde un uzstādīšana”Pabeigts
08.12.2010Maļinovas pagasta sporta laukuma rekonstrukcijas darbu veikšanaPabeigts
08.12.2010Karogu mastu piegāde un uzstādīšanaPabeigts
03.12.2010Būvprojektu izstrāde Daugavpils novada estrādes un stadiona rekonstrukcijai Višķu pagastā un autoruzraudzības veikšanaPabeigts
10.11.2010Dabas parka „Daugavas loki” Vides informācijas sistēmas (VIS) izveide uz GIS bāzesPabeigts
09.11.2010Vienotā dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāna izstrādePabeigts
05.11.2010Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/ 44/EZF )Pabeigts
03.11.2010„Maļinovas pagasta medpunkta rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes ielā 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts”Pabeigts
29.10.2010„Dabas parka „Daugavas loki” apvienības rīcības plāna izstrāde”Pabeigts
26.10.2010Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcijaPabeigts
22.10.2010Izpētes veikšana (ekspertu pakalpojumi Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides izpētei)Pabeigts
18.10.2010„Maļinovas pagasta medpunkta rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes ielā 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts”Pabeigts
14.10.2010„Datortehnikas, interaktīvās tāfeles, multimediju projektora piegāde, projekta Nr. 2010/0008/3DP/3.1.3.3.1./09/IPIA/VIAA/032 „Medumu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” vajadzībām „Pabeigts
12.10.2010Daugavpils novada pašvaldības gada pārskatu audits par 2010., 2011.gadiem.Pabeigts
29.09.2010Esošās rentgena iekārtas digitalizācija un modernizācijaPabeigts
27.08.2010„Prezentācijas materiālu izveide projekta „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” (LV0070) ietvaros”Pabeigts
09.08.2010Ceļu posmu un transportlīdzekļu stāvvietas periodiskā uzturēšana, jaunu transportlīdzekļu stāvvietu izveide un kapsētas apžogojuma atjaunošana projekta LV0070 ietvarosPabeigts
23.07.2010Dzīvojamās mājas Vecpils ielā 3, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, renovācijaPabeigts
23.07.2010Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 19, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošana (1.posms)Pabeigts
22.07.2010Naujenes pagasta Kraujas ciema Dārza ielas 0.000-0.280 km, Strādnieku ielas 0.000-0.780 km, Meža ielas 0.000-0.580 km rekonstrukcijas 2.posmsPabeigts
16.07.2010Ceļu posmu un transportlīdzekļu stāvvietas periodiskā uzturēšana, jaunu transportlīdzekļu stāvvietu izveide un kapsētas apžogojuma atjaunošana projekta LV0070 ietvarosPabeigts
16.07.2010Atpūtas vietu infrastruktūras izgatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta LV 0070 ietvarosPabeigts
14.07.2010Daugavpils novada Tabores pagasta Oktobra ielas 0.000-1.610 km rekonstrukcijaPabeigts
13.07.2010„Apvidus automašīnas iegāde dabas parka „Daugavas loki’ administrācijas vajadzībām” – JAUNSPabeigts
07.07.2010Ambeļu kultūras nama ēkas rekonstrukcijaPabeigts
29.06.2010Daugavpils novada Tabores pagasta Oktobra ielas 0.000-1.610 km rekonstrukcijaPabeigts
22.06.2010„Līksnas pagasta autoceļa „Līksna – Līksnas baznīca” 0,000 – 1,515. km rekonstrukcija” papildinformācijaPabeigts
22.06.2010„Apvidus automašīnas iegāde dabas parka „Daugavas loki’ administrācijas vajadzībām”Pabeigts
19.06.2010Tehniskā projekta „Maļinovas pagasts medpunkta ēkas rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes iela 29A, Maļinovā” izstrādePabeigts
17.06.2010„Laucesas Kultūras nama jumta vienkāršota rekonstrukcija”Pabeigts
16.06.2010Līksnas pagasta autoceļa „Līksna-Līksnas baznīca” 0,000-1,515. km rekonstrukcija”Pabeigts
02.06.2010Sventes pagasta Parka ielas 0,000 – 0,740 km rekonstrukcijaPabeigts
02.06.2010Tehniskā projekta „Daugavpils novada, Sventes pagasta, Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija” izstrāde (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/23)Pabeigts
27.05.2010Jauna pasažieru mikroautobusa(14+1), kas pielāgots personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, iegāde Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām ” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2010/18/ERAFPabeigts
27.05.2010„Ceļa P64 Višķi – Nīcgale posma no 0.000 līdz 1.300 km gājēju veloceliņa, divu stāvlaukumu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija” 1.kārta – divu stāvlaukumu rekonstrukcijaPabeigts
26.05.2010Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi – Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka – Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena – Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcijaPabeigts
19.05.2010„Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem”, (projekta Nr. 2009/0156/3DP/3.1.3.3.2/09/ IPIA/VIAA/003), iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/16/ERAF PAPILDINĀTSPabeigts
13.05.2010Kalupes ciemata ielu un ceļa rekonstrukcija (Krasta iela 0,000-1,290 km, Dīķa iela 0,000-0,190 km, ceļš Dīķa iela – pansionāts 0,000 – 0,200 kmPabeigts
29.04.2010Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšanaPabeigts
20.04.2010Viena tehniskai specifikācijai (1. pielikums) atbilstoša lietotā pārvietojamā dīzeļģeneratora piegāde. Piekabe uz vienas asis.Pabeigts
20.04.2010Sabiedriskā centra „Laucesa” teritorijas labiekārtošanaPabeigts
18.03.2010„Datortehnikas piegāde”Pabeigts
12.03.2010Papildus informācija par iepirkuma „Daugavpils novada Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas telpu rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem”Pabeigts
09.03.2010Sporta atribūtikas piegādePabeigts
09.03.2010Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 19, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi” izstrādāšanaPabeigts
03.03.2010Printeru un kopētāju izejmateriālu piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām 2010.gadamPabeigts
02.03.2010„Daugavpils novada Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas telpu rekonstrukcijā pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem” (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/9/ERAF)Pabeigts
24.02.2010Papildus informācija par konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā” (projekta Nr. VIDM/KPFI-1/23Pabeigts
24.02.2010Papildus informācija par konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē"” (projekta Nr. VIDM/KPFI-1/13)”Pabeigts
22.02.2010Grozījumi konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (projekta Nr.VIDM/KPFI-1/23)” dokumentos (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2010/2/KPFI)Pabeigts
22.02.2010Papildus informācija par konkursa "Enerogefektivitātes paaugstināšna Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē(projekta Nr.VIDM/KPFI-1/13)"Pabeigts
22.02.2010Papildus informācija par konkursa "Enerogefektivitātes paaugstināšna Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē(projekta Nr.VIDM/KPFI-1/13)"Pabeigts
17.02.2010Projekta vadīšanas, projekta grāmatvedības uzskaites un ekspertu pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanaiPabeigts
15.02.2010PAPILDINĀJUMS – Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (projekta Nr. VIDM /KPFI-1/23)Pabeigts
12.02.2010Dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix uzturēšanaPabeigts
10.02.2010GROZĪJUMI – Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē (projekta Nr.VIDM/2009/KPFI-1/13)Pabeigts
05.02.2010Kancelejas preču iegāde un piegādePabeigts
05.02.2010A4 un A3 formāta papīra iegāde un piegāde Daugavpils novada domes darba vajadzībām, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībāmPabeigts
05.02.2010Degvielas iegāde Daugavpils novada domes autotransportam, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībāmPabeigts
26.01.2010Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē (projekta Nr.VIDM/2009/KPFI-1/13)Pabeigts
25.01.2010Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (projekta Nr. VIDM /KPFI-1/23)Pabeigts
15.01.2010Pretendentu ievērībai – iepirkumam "Tehniskā projekta izstrāde Špoģu vidusskolas pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem"Pabeigts
06.01.2010Tehnisko projektu izstrāde transportlīdzekļu stāvvietu izveidošanai Daugavpils novada Salienas, Vecsalienas un Tabores pagastosPabeigts
05.01.2010Tehniskā projekta izstrāde Špoģu vidusskolas pielāgošanai personām ar kustību traucējumiemPabeigts
17.12.2009Gada pārskatu revīzija par 2009.gaduPabeigts
14.12.2009Mēbeļu iegāde dzimtsarakstu nodaļas aprīkošanaiPabeigts
10.12.2009Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālajai internātpamatskolai 2010.gadā – pārtikas produktiPabeigts
07.12.2009Degvielas iegāde Daugavpils novada domes autotransportam, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībāmPabeigts
07.12.2009Mēbeļu piegāde un uzstādīšanaPabeigts
27.11.2009Prezentācijas tehnikas piegāde un uzstādīšanaPabeigts
13.11.2009„Dabaszinātņu kabinetu mēbeļu piegāde un uzstādīšana projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Sventes vidusskolā” (Nr.2009 /0114/3DP/ 3.1.3.1.0./ 08/ IPIA/VIAA/114) ietvaros”Pabeigts
22.10.2009Mēbeļu iegādePabeigts
12.10.2009Tautas tērpiPabeigts
28.09.2009Kopētāja iegādePabeigts
17.09.2009Mēbeļu iegādePabeigts
03.09.2009Ūdens mīkstināšanas iekārta un siltumskaitītāja uzstādīšana Kalupes ciemata centrālā katlu mājā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)Pabeigts
02.09.2009Kalupes ciemata centrālās katlu mājas apkures katla UKC-1H kapitālais remonts, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)Pabeigts
31.08.2009Stiklotas starpsienas no PVC profiliem ierīkošana Daugavpils novada pašvaldības ēkas foajē, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).Pabeigts
11.08.2009Cela zīmju izgatavošana un uzstādīšanaPabeigts
07.08.2009Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanaiPabeigts
01.08.2009Tulkošanas pakalpojuma sniegšana Pilot projekta Nr. 1-2/NOR/08/112-27 ietvarosPabeigts
01.08.2009Dokumentācijas izstrāde Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanaiPabeigts
23.07.2009Viesnīcas pakalpojuma sniegšana Pilot projekta Nr. 1-2/NOR/08/112-27 ietvarosPabeigts
15.07.2009Ceļa P64 Višķi- Nīcgale posma no 1.300 līdz 4.000 km. ietves, veloceliņa un stāvlaukuma periodiskās uzturēšanas autoruzraudzība (projekts „LATLIT TRAFFIC” )Pabeigts
09.07.2009Ceļa P64 Višķi – Nīcgale posma no 0.000 līdz 1.300km gājēju veloceliņa, divu stāvlaukumu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde (projekts „LATLIT TRAFFIC” LLI-006 )Pabeigts
02.07.2009Tehniskā projekta izstrāde „Artēziskā urbuma ierīkošanai Naujenes bērnu namā”Pabeigts
02.07.2009Iepirkums projektam Nr. 1-2/NOR/08/112-27), Iepirkuma nosaukumu skatīt paziņojumāPabeigts
19.06.2009Linoleja nomaiņa Višķu sociālās aprūpes centrāPabeigts